8
  • Nederlands flag NL
 
Bamboe, Duurzaamheid

Ontmaskerd: 8 mythes over Moso-bamboe

Ontmaskerd: 8 mythes over Moso-bamboe

Bamboe is een van de oudste bouwmaterialen op deze planeet en wordt al eeuwenlang gebruikt, vooral in Aziatische landen waar bamboe in overvloed beschikbaar is. Vanwege het relatief hoge percentage minder ontwikkelde landen waar deze overvloed aanwezig is, wordt bamboe vaak aangeduid als het "arme-hout".

Sterke associaties die in verband zijn gebracht met bamboe roepen persoonlijke meningen op: het materiaal wordt geliefd of gehaat. In dit artikel worden enkele van de meest voorkomende mythes over bamboe besproken en ontmaskerd.

Bamboe is een onkruid dat overal groeit

Veel mensen zijn zich bewust van bamboe zoals het wordt gebruikt in de landschapsarchitectuur en veroorzaakt vaak problemen, als gevolg van de verschillende eigenschappen van de vele bamboesoorten. Er zijn twee categorieën waarin bamboe kan vallen: “running” (woekerend) en “clumping” (niet-woekerend). Sommige soorten verspreiden zich zeer snel door hun ondergrondse wortelstoksystemen, dit zijn de woekerende bamboesoorten. De tweede categorie noemt men niet-woekerend, deze blijven over het algemeen op één plaats in een grote kluit. Moso bamboe is een van de woekerende bamboesoorten, wat betekent dat het zich snel kan verspreiden en niet op zijn oorspronkelijke plaats blijft.

Bamboe is niet erg sterk omdat het gemakkelijk buigt

Bamboe heeft eigenlijk een lage stijfheid (lage E-modulus), maar heeft een hogere lineaire elasticiteit dan hout. Dit betekent dat het verder kan buigen dan hout zonder te breken. Dit is bijvoorbeeld zeer nuttig in huizen in aardbevingsgevoelige gebieden en ook vele andere toepassingen.

Bamboe is sterker dan staal

Bamboe is alleen sterker dan staal als we kijken naar de treksterkte van de bamboevezel per gewichtseenheid. Onjuiste marketing en overdrijving hebben tot deze mythe geleid.

Panda’s worden bedreigd met uitsterven als gevolg van de industrialisatie van bamboe.

Het voortbestaan van de panda is geen kwestie van gebrek aan bamboe, maar de vernietiging van het ecosystemen, aangezien bamboe sneller groeit dan het spijsverteringssysteem van de  panda aankan. Bovendien is  de natuurlijke habitat van de reuzenpanda de provincie Sichuan, Centraal-China. Moso-bamboe groeit vooral in Oost-China, wat niet overlapt met elkaar. Zelfs als dat wél het geval was, zouden de takken van Moso bamboe te hoog zijn voor panda's.

Snelle groei van bamboe leidt tot uitputting van bossen en bodem

Integendeel! Bamboe is zeer geschikt voor herbebossing om arme, geërodeerde grond nieuw leven in te blazen. Door het herstel van de overkapping en het behoud van de bodem- en waterhuishouding en door middel van het uitgebreide rizoomnetwerk. Bamboe is een gras, wat betekent dat het op een totaal andere manier groeit dan bomen, waardoor de vergelijking tussen bamboe en bomen in sommige opzichten moeilijk te begrijpen is. Bij het vergelijken van bamboe met bomen kunnen zulke fouten worden gemaakt die een "Chinees fluistereffect" hebben en snel escaleren.

Bamboeplantages leiden tot tropische ontbossing

Tropische ontbossing treedt op wanneer tropische bossen niet worden beschermd. Vaak worden deze vernietigd voor de veeteelt, infrastructuur of hoogproductieve gewassen, zoals soja of palmolie. De groei van het wereldwijde bamboegebied is daarentegen het gevolg van natuurlijke expansie (uitlopers) en herbebossing van aangetast land met bamboe, met name in India en China. Dit is echter iets dat door specialisten in de gaten moet worden gehouden, aangezien de dreiging van tropische ontbossing van bamboeplanten bestaat, die uiteraard koste wat kost moet worden voorkomen.

Bamboe is gevoelig voor insecten

Dit geldt alleen voor de natuurlijke, onbehandelde bamboestammen, die rijk zijn aan natuurlijke suikers. Er zijn vele, niet-toxische methoden, zoals warmtebehandeling om te voorkomen dat ongedierte bamboe binnendringt.

Bamboe is geen duurzaam materiaal vanwege het transportaspect

Alle massieve MOSO bamboe producten hebben een negatieve CO2-voetafdruk (CO2-neutraal of beter) gedurende zijn levenscyclus, inclusief het transport naar het magazijn. De uitstoot als gevolg van transport (en productie) wordt gecompenseerd door de voordelen van dit snel hernieuwbare materiaal en de hoeveelheid CO2 die tijdens de groeifase in het materiaal wordt opgeslagen.

 

Pablo van der Lugt
Pablo van der Lugt

Head of Sustainability at MOSO International Head of Sustainability at MOSO International Director Sostenibilidad MOSO International B.V. Directeur Développement Durable MOSO International B.V Hoofd duurzaamheid bij MOSO International Leiter Forschung und Entwicklung bei MOSO International BV Sustainability Manager MOSO International B.V., Paesi Bassi Director de sustentabilidade da MOSO International B.V. 荷兰MOSO International BV

linkedin mail